МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР " ХАЯТ "

Кои сме ние

„ОСЪЗНАВАЙКИ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ОБЩЕСТВОТО, „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  ХАЯТ“ ДЕЙСТВА В ПОЛЗА НА СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ, КАТО ЗАПАЗВА ТЯХНОТО ЗДРАВЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И СЪЗДАВА АТМОСФЕРА НА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ.“

ЛИДЕРСТВО

Медицински център „Хаят“ се стреми да заеме от първите водещи позиции на пазара на Медицински-Здравен Туризъм (Лечение и консултации в Република Турция) .

Стопанството е в постоянно движение, което се изразява както в териториално разширяване, така и в усъвършенстване на методите и системите на работа.

Енергия, активност, инициативност, отвореност за нови неща, оправдан риск, фокус върху висококачествена работа и стремеж към положителни промени – това са нещата, които създават условия за интензивен растеж, правят работата ни интересна и ни позволяват да предлагаме на нашите пациенти и служители най-добре.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

За работа в Медицински център „Хаят“ се изисква високо ниво на професионална подготовка на специалисти от всякакъв профил. Клиниките приемат лекари от най-висока категория, кандидати и доктори на медицински науки, професори и академици.

Важен фактор за професионалното развитие е активното участие на лекари в специализирани конференции, семинари, които се провеждат като част от научната дейност както на самия Медицински център „Хаят“, така и на професионалната общност като цяло, в България и в чужбина .

Много внимание се отделя на адаптацията на новите служители, има система за наставничество, която помага на хората бързо да свикнат на ново място и по-ефективно да изпълняват работата си, провежда се планирано обучение за млади специалисти и се прилага система за непрекъснато професионално развитие място както в областта на професионалните знания, така и в развитието на корпоративни компетенции.

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ И ИСКАТЕ РЕШЕНИЕ, ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ?

 • Пациентът е най -важният човек в нашата болница
 • Ние съществуваме, за да обслужваме нашите пациенти
 • Подобрявайки знанията и уменията си, ние също допринасяме за националното развитие.
 • Ние сме в състояние да осигурим качествено здравеопазване, еквивалентно на най -доброто от съществуващите болници.
 • Група от учени и опитни специалисти.
 • Ефективна инфраструктура.
 • Най -новите съоръжения и медицински технологии.
 • Култура на непрекъснато подобряване на качеството.
 • Да Ви предоставим, най-добрата оферта.
 • Да Ви, предоставим най-добрите услуги.
 • Да Ви предоставим, най-доброто отношение.
 • Да Ви, предоставим различна алтернатива на лечение.

ЕКИП

Работата в екип е най-ефективният начин за постигане на колективен резултат, признат на световно ниво! Нови открития и най-добрите постижения в съвременния свят се извършват само в рамките на екипна работа. Интересите на всеки пациент са по-важни от личния успех на специалист, следователно пациентите на всеки специалист са пациенти на Медицински Център „Хаят “.

Основният принцип на екипната работа, възприет в Медицински Център „Хаят “, е индивидуалната отговорност за тяхната работа, колективната отговорност за общия резултат.

ГРИЖА

Вярваме, че истинската загриженост може да бъде само искрена!

Достойнство, увереност, професионализъм и готовност да се предприемат всички необходими действия, за да се помогне на пациент или колега, са основните характеристики на вътрешната корпоративна комуникация.

Загриженост, готовност да помогнат, уважението на служителите един към друг и към нашите пациенти са основни условия, които създават топла, почти семейна атмосфера, която отличава Медицински Център „Хаят“ сред останалите търговски медицински организации.

ДОВЕРИЕТО

Доверието е най-важната ценност за всички служители на Медицински Център „Хаят “!

Доверието на пациента се основава на високото качество на медицинските грижи и внимателното лично обслужване.

Доверието на пациентите в Медицински Център „Хаят “ се основава на доверието, което всеки служител има към своите колеги, мениджъри, всички служби и подразделения на Медицински Център „Хаят “.