медицински център хаят

Д-р Стоян Иванов

Посещение на д-р в Медицински център "Хаят"

ОБРАЗОВАНИЕ:

Завършва Медицински университет София през 2009 г. Придобива специалност Ортопедия и травматология през 2015 г. През 2017г. защитава втора магистратура: Публична администрация със специализация „Здравен мениджмънт” към УНСС София. През 2020 г. придобива научно образователна степен „Доктор“ след успешна защита на дисертационен труд на тема: : „Минимално инвазивна хирургия при дислоцирани интраартикуларни фрактури на петната кост“.

СПЕЦИАЛИСТ:

Специалист Ортопед

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ:

Д-р Иванов практикува в УМБАЛ Св. Анна, Варна и е асистент към Катедра по ортопедия и травматология в Медицински университет Варна. Към момента е част и от екипа специалисти на Медицински Център Хаят във Варна.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ОПИТ:

Основните му професионални интереси са в сферата на ендопротезиране на големи стави, тазова и ацетабуларна хирургия, травматология на горен и долен крайник, артроскопия на колянна става, реконструктивна хирургия. Работи с бебета и деца, извършва профилактика на тазобедрени стави при бебета и ехографски прегледи на новородени като изповядва мотото: „Най – доброто лечение е ранната профилактика“.

КВАЛИФИКАЦИИ

– Сертификати: артроскопия, ендопротезиране на стави, ехография на стави при деца по метода на Граф, микросъдова и реконструктивна хирургия, тазова и ацетабуларна хирургия;
– Редица курсове в страната и чужбина (Франция, Швейцария, Австрия, Гърция) за повишаване на квалификацията;
– Тримесечна специализация в AO Research Institute, Давос, Швейцария, 2019 г
– Автор на няколко издадени публикации в областта на интереси;
– Над 20 научни участия със статии, презентации, постери;
– Членува в множество български и международни ортопедични организации: БОТА, ЕSSKA, ЕFORT, EFAS, AO Foundation;

  • ендопротезиране на големи стави
  • реконструктивна хирургия
  • травматология на гоен и долен крайник
  • тазова хирургия
  • артроскопия на колянна става