Хематология

Хематология

Хематология е изследване на нарушения на кръвта и кръвта. Хематолозите и хематопатолозите са високо обучени доставчици на здравно обслужване, които са специализирани в заболявания на кръвта и кръвните компоненти. Те включват кръвни и клетки на костния мозък. Хематологични тестове могат да помогнат за диагностициране на анемия, инфекция, хемофилия, нарушения на кръвосъсирването, и левкемия. Биопсия на костния мозък не е често срещан тест като цяло, но е общ тест за хематолози. Тя включва приемане на клетки от костния мозък за анализ за много видове заболяване.

Бъбречна трансплантация

Пластична хирургия / Хематология

RESPIRATORY TRACT DISORDERS

Кожни и Венерически Болести / Хематология / Хирургия

INFECTIONS AFFECTING THE TISSUES

Пластична хирургия / Хематология

GENERAL ANESTHESIA

Хематология