Медицински център Хаят

Профилактика на гръбначните изкривявания?

Гръбначните деформитети заемат челна позиция при учениците в етапа на ранния пубертет (11-14 г.). Неправилната стойка се характеризира с функционални отклонения от нормалната без да са налични структурни отклонения на гръбначния стълб.
Виж още
Медицински център Хаят

Илеална интерпозиционна хирургия

При лечението на диабета се следват различни методи, които могат да се обяснят, тъй като инсулиновият хормон, който отваря клетъчните порти, е по-малко секретиран или неефективен, въпреки че се секретира твърде много.
Виж още