Онкология

Лечение на онкологични заболявания   и проследяването  им медицинският екип на Медицински център ,,ХАЯТ'' е високо квалифициран и мотивиран в работата си.

Лечението на солидни тумори на млечната жлеза, бял дроб, на дебелото черво, на панкреаса, на пикочния мехур, на мъжката и женска полова система, на глава и шия  ЦНС и др. се провежда в съответствие с приетите терапевтични схеми в света и международни медицински стандарти, като се използват всички утвърдени в онкологията медикаменти.

Поддържане на добро качество на живот на онкологично болните във всеки етап от лечението е в основата на провежданото лечение. За осигуряването му нашите специалисти извършват допълнителни медицински грижи към пациентите, така, че те да се чувстват комфортно, при минимален психически стрес и с максимално и своевременно повлияване на страничните негативни ефекти от химиотерапията.

Изграждането на доверие между пациента и медицинския екип е гаранцията за лечебния успех. Посланието на медицинския екип към пациентите е, че в негово лице те винаги имат своите най- верни поддръжници. Нашите пациенти могат да разчитат на медицински грижи в отделението не само в периода на активното си лечение, но и на всеки етап от борбата им с рака.